För oss på Egeryds är det viktigt att visa att vi tar ett samhällsansvar i vår ekonomiska stöttning till föreningslivet.

Vi gillar att arbeta brett med olika typer av verksamheter där våra grundvärderingar får lysa igenom.
Varje år tar vi ett omtag gällande sponsring. För oss är det ett sätt att nätverka och synas i bra sammanhang!