Kvalitetsarbete

Egeryds skall vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna skall känna sig trygga när de anlitar oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje uppdrag, litet som stort, skall bli en bra referens. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet.

Efterlever vi våra ledstjärnor når vi önskad kvalitet. Egeryds skall leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar i rätt tid och till avtalat pris.

Miljöarbete

Egeryds är en komplett fastighetspartner! Vår största miljöpåverkan sker genom att våra uppdrag kräver att vi använder oss av maskiner och fordon som förbrukar bränsle i form av diesel eller gas. Dessutom påverkar de miljön genom buller, avgasutsläpp och damm. Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. När det gäller sophantering är det viktigt att vi tillsammans tar ansvar och källsorterar på rätt sätt. Vi skall i alla delar av vår verksamhet minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.